2.neděle velikonoční – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍNeděle 3.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová -za Jiřinu Ondráčkovou, Antonína Ondráčka a

oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Dejmalovou, manžela a syna Petra

 

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚPondělí 4.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Růženu a Antonína Zdražilovy a oboje rodiče

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku, rodiče Machovy a dva syny

 

Středa 6.dubna

v 15.00 Velká Losenice – Losík -katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Miladu Lukešovou a ten rod

 

Sobota 9.dubna

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

3.neděle velikonočníNeděle 10.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, celý rod a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2016

 

Všeobecný : Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji

neocenitelnou práci

Evangelizační : Aby afričtí křesťané uprostřed politicko – náboženských střetů

vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista neutuchající

modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.

Národní: Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi

hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev

jako rodinu a našli v ní svůj domov

Farní : Aby velikonoční obnova křestního slibu proměnila katolíky naší farnosti