2.neděle velikonoční (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)Neděle 8.dubna

v 8.00 Velká Losenice  – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřinu, Františka a Antonína Ondráčka a za Marii Zychovou z Vepřové

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Ledvinkovy,Pokornovy, Fraiovy

 

 

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚPondělí 9.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Zeleného,rodinu Zelených a Ondřejkovu

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu

 

Středa 11.dubna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii a Josefa Havlíčkovy, rod Starých

 

Pátek 13.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Miroslavu a Jířího Zachovy

 

Sobota 14.dubna

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Janáčkovy a vnuka Jana

 

3.neděle velikonočníNeděle 15.dubna

v 8.00 Velká Losenice  – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bruknerovu

v 11.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Jíchovy a Roseckých

 

 


Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2018

 

Evangelizační :aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli

odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.

Národní : za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

Farní: Aby prožitá adorace naplnila srdce farníků radostí Vzkříšení.