2.neděle velikonoční – Božího milosrdenstvíNeděle 12.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Romana Bruknera a celý rod Bruknerů

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Hejnovy, Zachovy a Burešovy

 

Pondělí 13.dubna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 15.dubna

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa a Libuši Dočekalovy,rodiče,rodinu Šerejchovu, Jarošovu a Strašilovu

 

Čtvrtek 16.dubna

v 15.00 Havl. Borová – za Ludmilu a Václava Šorfovy + křest Tomáš Bořil

Ondřej Bořil


Pátek 17.dubna

v 19.00 Velká Losenice-za Marii a Josefa Wasserbauerovy, rodiče, sourozence rod

Doležalů a Křesťanů

v 19.00 Velká Losenice – Losík – setkání vedoucích na tábor


Sobota 18.dubna

v 17.00 Oudoleň – za Ludmilu a Františka Jindrovy, rodiče a ten celý rod

 

3.neděle velikonoční BNeděle 19.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta,oboje rodiče a celý rod

 


Farní knihovna :

elká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2015

 

Všeobecný :Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránit ho jako dar od

Boha

Misijní : Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvých vstalého Pána a sounáležitost celé církve

Národní: Aby nas Bůh učinil hodnými svého povolání

Místní : Aby velikonoční radost prostoupila život farnosti