2.neděle velikonoční – Božího milosrdenstvíNeděle 1. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Janáka, Janákovy, Klementovy a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Dobrovolnou,rod Dobrovolných a Jágrů

+ křest Bára Rosická, Kevin Kostour


Úterý 3. května

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Blaženu Machovy,rod Machů a Roseckých

Středa 4. května

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 5. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských a Škarvadovu

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 6. května

v 19.00 Velká Losenice- za emílii Bořilovou ob.rodiče,Lenku a rod Luncarů

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 7. května

v 8.00 Velká Losenice – Losík – eucharistická oběť (také pro děti z 3.tříd)

poté setkání dětí připravujících se na svátosti v Losíku

v 17.00 Oudoleň – za Stanislava a Boženu Nečasovy a ceký rod

Neděle 8. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Doležala a rodinu Doležalovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Jonákovy,syna Jana a rod Havlíčků,Vacků a Jana Pospíchala

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám


Májové pobožnosti:

Velká Losenice po, út, čt, pá, so – 18.30, st – 16.30 hodin neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová úterý 10:00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Svátost smíření:

Velká Losenice – hod. před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2011

Všeobecný : Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu,solidaritu a lidskou

důstojnost.

Misijní : Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evageliu a růst v jednotě.

Národní: Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání, aby nalezli v církvi pochopené, vstřícnou pomoc a laskavé přijetí

Místní : Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru