Neděle 16. srpna     20. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice za rodinu Uttendorfských, Vondrovu, syna a snachu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Jiřinu Ondráčkovy a Marii Zychovou

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za  živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

v 15.00 Sázava – eucharistická oběť (P. J. Mára)

 

Pondělí     17. srpna

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Středa     19. srpna

v 18.00 Velká Losenice –  za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Čtvrtek     20. srpna     památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Lacinovy, zetě, snachu a rodiče Martinů, dvě dcery a zetě

 

Pátek     21. srpna     památka sv. Pia X., papeže

v 18.00 Velká Losenice –  za rod Zachů

 

Sobota     22. srpna     památka Panny Marie Královny

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 23. srpna     21.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu, Janáčkovu a Němcovu

v 11.00 Velká Losenice – za Boženu Roseckou, manžela a dva syny + křest Jakub Tomáš Horký

 


 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30-14.50 hod.

Velká Losenice – zpov. místnost – pátek – 18.30-18.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc srpen 2020

Evangelizační: Modleme se za všechny, kteří pracují u moře: za námořníky, rybáře a jejich rodiny

Národní: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o stvoření moudře a s vděčností vůči Bohu

Farní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 56,1.6-7

Řím 11,13-15.29-32

Mt 15,21-28

Čt

Ez 36,23-28

žalm 51

Mt 22,1-14

Po

Ez 24,15-24

Dt 32

Mt 19,16-22

Ez 37,1-14

žalm 107

Mt 22,34-40

Út

Ez 28,1-10

Dt 32

Mt 19,23-30

So

Ez 43,1-7a

žalm 85

Mt 23,1-12

St

Ez 34,1-11

žalm 23

Mt 20,1-16a

Ne

Iz 22,19-23

žalm 136

Řím 11,33-36

Mt 16,13 – 20