Neděle 14. srpna     20. neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová–  za Marii Stránskou, dceru Marii a rodiče z obojí strany

v 11.00 Sázava – za rodinu Rymešovu a Hegnerovu

 

Pondělí 15.srpna     slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

v 15.00  Havlíčkova Borová za rodiny Lacinovy a Martinů  

v 19.00 Velká Losenice –  za Františka Pátka, rodiče a sourozence

 

Úterý 16. srpna

v 19.00 Velká Losenice –  na úmysl dárce

 

Středa 17. srpna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Sobota 20. srpna     památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 21. srpna     21. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice– za Marii Uttendorfskou,dceru, oboje rodiče a duše v očistci

v 9.30   Havlíčkova Borová –  za syna Ondřeje a Davida, otce Josefa, rod Němců a Prostřední

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Jer 38,4-6.8-10

žalm 40

Žid 12,1-4

Lk 12,49-53

Čt

Ez 36,23-28

žalm 51

Mt 22,1-14

Po

Zj 11,19a , 12,1-6

žalm 45

1Kor15-20-27

Lk 1,39-56

Ez  37,1-14

žalm 107

Mt 22,34-40

Út

Ez 28,1-10

žalm Dt 32-36

Mt 19,23-30

So

Ez 43,1-17

žalm 85

Mt 23,1-12

St

Ez 34,1-11

žalm 23

Mt 20,1-16

Ne

Iz 66,18-21

žalm 117

Žid 12,5-13

Lk 13.22-30