20. neděle v mezidobíNeděle 14.srpna

v 10.00 Sázava- eucharistická oběť – za rodiny Rymešovy, rodiny Hegnerovy

Bohumilu Kindrovu

11.00 – 15.00 – Sázava – farní shromáždění

11.00 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy,

předání medailí farního svazu

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – přehled postupu dosavadních

prací a plánované pokračování prací

11.30 – program maminek s dětmi

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 koncert Liberi Dei

 

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIEPondělí 15.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Škarvadovu, Stránských a Pivničkovu

v 19.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých

 

Středa 17.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Semkovy a ten rod

 

Pátek 19.srpna

19.00 Velká Losenice – za Františka Pátka a rod Pátků

 

památka sv.Bernarda, opata a učitele církve


Sobota 20. srpna

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

21. neděle v mezidobíNeděle 21.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za rodiče Uttendorfských, syna a snachu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Bedřicha Tonara, manželku a celý rod

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

___________________________________________________________________

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2016

Všeobecný : Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.

Evangelizační : . Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

Národní: Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

Farní : Aby nás dny volna přibližovaly k Bohu a k pomoci v lásce

druhým ve farnosti