Neděle                                    20.srpna                         20. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice –   za Stanislava Špačka, syna a živé a + toho rodu

v 9.30 Havlíčkova Borová–za rodinu Kolouchovu,Havlíčkovu,Říčanovu a Medovu

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za  živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 

Pondělí                                        21. srpna              památka sv.Pia X., papeže

v 19.00 Velká Losenice – za  Františka Pátka a  rod  Pátků

 

Středa                                          23. srpna

v 19.00  Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Čtvrtek                                        24.srpna    svátek sv.Bartoloměje, apoštola

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Ludmilu Novotnou, manžela a celý rod

 

Pátek                                            25.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Milfaitovy, rodiny Bruknerovy a Roseckých

 

Sobota                                         26. srpna

v 17.00  Oudoleň –  za Jana Zacha, rod Zachů a Temlů

 

Neděle                                    27.srpna                         21. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice –   za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová– za Bedřicha Tonara, manželku a celý rod

v 11.00 Velká Losenice za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 


Farní knihovna je  během prázdnin zavřená !

Svátost smíření : Velká Losenice – pondělí – 18.00 -18.45 hod.

Havlíčkova Borová – úterý  -kostel – 14.40-14.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc srpen  2017

 

Evangelizační : Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali

i druhým poznávat krásu stvoření.

Národní : Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na

Boží lásku

Farní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách