20.neděle v mezidobí


Neděle 18.srpna

v 8.00    Velká Losenice  – za rodinu Uttendorfských, Vondrovu, syna a snachu

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Helenu Pospíchalovou

+ křest Rozálie Solničková

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé  obyvatele Malé Losenice

 

Pondělí 19.srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka Panny Marie Královny


Čtvrtek 22.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za P.Josefa Andrese

v 19.00 Sázava –  za rodinu Lacinovu a Vytlačilovu

Pátek 23.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Pátka, rodiče a sourozence

 

svátek sv.Bartoloměje, apoštola


Sobota 24.srpna

v 17.00  Oudoleň – za Jindřicha Holase, rodiče a sourozence

 

 

21.neděle v mezidobí


Neděle 25.srpna

v 8.00    Velká Losenice  – za farníky

v 9.30     Havlíčkova Borová – za  Helenu Pospíchalovou

v 11.00   Velká Losenice –  za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 


Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – kostel  14.40 -14.50

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  srpen  2019

 

Evangelizační : Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání

Národní : Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách

Farní : Aby nás  dny volna přiváděly k Boží lásce