20.neděle v mezidobí BNeděle 16.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za rodiče Uttendorfských, syna a snachu

v 9.30 Havl.Borová- za Václava a Růženu Štefovy,sourozence a rodiče z ob.strany

v 10.30 Malá Losenice – poutní za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 

Pondělí 17.srpna

v 19.00 Velká Losenice – na úmysl dárce

 

památka sv.Bernarda, opata a učitele církveČtvrtek 20. srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Vackovu, Holasovu a Nejedlých

 

památka sv.Pia X., papežePátek 21.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Pátka a rod Pátků

 

památka Panny Marie KrálovnySobota 22. srpna

v 17.00 Oudoleňza Jindřicha Holase, rodiče a sourozence

 

21. neděle v mezidobíNeděle 23. srpna

v 8.00 Velká Losenice- za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Karla Půžovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Stanislava Špačka, syna a celý rod

+ křest František Pátek

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 –14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2015

 

Všeobecný : Za dobrovolníky,aby se velkoryse věnovali službě potřebným.

Misijní : Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských a společenských vztahů.

Národní: Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.

Místní : Aby doba prázdnin a dovolených byla námi prožita v blízkosti Boží.