21.neděle v mezidobí ANeděle 24.srpna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Bedřicha Tonara, manželku a rod Hájků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Uttendorfských,Vondrovu syna a snachu

 

Pondělí 25.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Stanislava Špačka ,syna a celý rod

 

Úterý 26.srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.MonikyStředa 27.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Zachovu,Dolejšovu a Mániovu

 

památka sv.Augustina, biskupa a učitele církveČtvrtek 28.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za uzdravení rodových kořenů

 

22.neděle v mezidobí ANeděle 31.srpna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Václava a růženu Štefovy, sourozence a rodiče

z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – po dobu prázdnin zavřená !

Svátost smíření :

Velká Losenice – pondělí 18.00-18.45 hod,

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2014

 

Všeobecný : aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva

Misijní : Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu

Národní: za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a životem.

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách