21. neděle v mezidobíNeděle 21.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za rodiče Uttendorfských, syna a snachu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Bedřicha Tonara, manželku a celý rod

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 

svátek sv.Bartoloměje, apoštolaStředa 24.srpna

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 19.00 Velká Losenice – za Emila Musila a Marii Musilovou, celý rod

 

Čtvrtek 25.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Kolouchovu, Doležalovu, Rýdlovu

a Kučerovu

 

Pátek 26.srpna

19.00 Velká Losenice – za Jiřího a Miroslavu Zachovy a Marii Vytlačilovou

 

památka sv.MonikySobota 27. srpna

ve 14.00 Havlíčkova Borová – svatba – Romana Voháňková + Tomáš Pospíšil

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Karasovu a Rosických

 

22. neděle v mezidobíNeděle 28.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu a Jana Janáčkovy,sourozence a rodiče

z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2016

 

Všeobecný : Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.

Evangelizační : . Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

Národní: Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

Farní : Aby nás dny volna přibližovaly k Bohu a k pomoci v lásce

druhým ve farnosti