21.neděle v mezidobíNeděle 25.srpna

v 8.00 Velká Losenice – zafarníky

v 9.30 Havlíčkova Borová –za Jaroslava Kašpárka, sestru Marii a oboje rodiče

v 11.00 VelkáLosenice – za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 

Pondělí 26.srpna

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Strašila, rod Strašilů, Jarošů a Imramovských

 

památka Umučení svatého Jana KřtiteleČtvrtek 29.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii a Miroslava Zvolánkovy a celý rod

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 

Pátek 30.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu, Miroslavu Machovou a syna

 

Sobota 31.srpna

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

22.neděle v mezidobíNeděle 1.září

v 8.00 Velká Losenice – zafarníky

v 9.30 Havlíčkova BorováSlavnost výročí posvěcení kostela

za rodinu Bořilovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – kostel 14.40 -14.50

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2019

 

Evangelizační: Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů

Národní: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznávání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání

Farní: Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a přibližovalo v lásce k Bohu a lidem