21. neděle v mezidobí BNeděle 23. srpna

v 8.00 Velká Losenice- za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Karla Půžovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Stanislava Špačka, syna a celý rod

+ křest František Pátek

Pondělí 24.srpna

v 19.00 Velká Losenice – na úmysl dárce

 

Úterý 25.srpna

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

 

památka sv.MonikyČtvrtek 27. srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 28.srpna památka sv. Augustina , biskupa a učitele církve

v 19.00 Velká Losenice – za Jiřího a Miroslava Zachovy, dceru Marii a ten rod

 

památka Umučení sv.Jana KřtiteleSobota 29. srpna

v 17.00 Oudoleňza padlé občany Oudoleně v 1.světové válce

 

22. neděle v mezidobí BNeděle 30. srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Marii Stránskou a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 –14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2015

Všeobecný : Za dobrovolníky,aby se velkoryse věnovali službě potřebným.

Misijní : Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských a společenských vztahů.

Národní: Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.

Místní : Aby doba prázdnin a dovolených byla námi prožita v blízkosti Boží.