21. neděle v mezidobí B Neděle 26.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Bedřicha Tonara, manželku a rod Tonarů

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Josefu Šidlákovy, rod Šidláků a Dobrovolných

 

památka sv. MonikyPondělí 27.srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 31.srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Sobota 1.září

v 11.30 Havlíčkova Borová – svatba Jana Smejkalová + Lukáš Sobotka

v 17.00 Oudoleň – za za rodinu Benákovu, Janáčkovu a Dejmalovu

 

slavnost Výročí Posvěcení kostela Neděle 2.září

 

Farní shromáždění


9.30 – Havlíčkova Borová – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

10.30 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy,

předání medailí farního svazu

11.00 dechovka „Losenická pětka“, koncert „Liberi Dei“

12.00 modlitba Anděl Páně

12.05 občerstvení pro účastníky

Požehnání

15.00 kostel sv.Víta – varhanní koncert varhanního virtuosa Martina Kubáta

 


 

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek 18.00 – 18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2012

 

Všeobecný : Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.

Misijní : Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.

Národní : Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu