21.neděle v mezidobí C Neděle 25.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava a Růženu Štefovy,rodiče a sourozence

z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Plevovu a Lemperovu

+ křest Viktorie Smejkalová

Pondělí 26.srpna

ve 14.00 Velká Losenice – pohřeb paní Marie Rezlerové (*1924)


památka sv.Augustina, biskupa a učitele církveStředa 28.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Pátkovu a Šeredovu

 

památka Umučení sv.Jana KřtiteleČtvrtek 29.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za zemřelé rodiče

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 30.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Marii Musilovou,manžela a rod Strašilů

 

Sobota 31.srpna

v 17.00 Oudoleň- za dary Ducha svatého pro školní mládež a poděkování za

všechna dobrodiní

 

22.neděle v mezidobí C Neděle 1.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová Slavnost výročí posvěcení kostela

za Jaroslava a Růženu Nejedlých a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu a Oldřicha Neubauerovy

 


 

Svátost smíření : Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.15-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2013

Všeobecný: Aby lidé naší doby,často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám

Misijní :Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, byli svým svědectvým proroky Kristovy lásky.

Národní: Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali. kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

Místní: Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a

přibližovalo v lásce k Bohu a lidem