21.neděle v mezidobí Neděle 22. srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Marii a Josefa Bencovy, rodiče z obojí strany a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť + křest Jakub Wasserbauer

Čtvrtek 26.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

památka sv.Moniky Pátek 27. srpna

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 19.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých

památka sv.Augustina, biskupa a učitele církveSobota 28. srpna

v 17.00 Oudoleň – za občany Oudoleně na které nikdo nepamatuje

Neděle 29. srpna 22.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Miloslava Novotného, rodiče a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za Evu Chromou, manžela a rodiče

————————————————————————————————

Farní knihovna je v čase prázdnin uzavřena !

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15- 14.40

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2010

Všeobecný : Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova nebo v jinak tíživé situaci,

nacházeli porozumění, přijetí i konkrétní pomoc v překonávání svých obtíží

Misijní : Aby církev byla „domovem“ pro všechny lidi a s ochotou otvírala dveře těm, kdo trpí rasovou či náboženskou diskriminací, hladem nebo emigrací v důsledku válečných konfliktů

Národní: Abychom našli odvahu a sílu překonávat zlo dobrem i tam, kde se objevuje v podobě nenávisti, násilí a rasové nesnášenlivosti

Místní : Aby nás dny volna přibližovaly k Bohu a k pomoci v lásce ve farnosti