Neděle 28. srpna     22. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová –  za Jana Pavlase, živé a + rodiny Pavlasovy, Teclovy, Tonarovy a Starých

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy a syna Josefa 

 

Pondělí 29. srpna     památka Umučení sv.Jana Křtitele

v 8.00 Velká Losenice –  za Jaromíra Lána a oboje rodiče

 

Středa 31. srpna

v 19.00 Velká Losenice –  za  Ludmilu a Karla Milfaitovy  a Otu Ondráčka

 

Čtvrtek 1. září

v 15.00   Havl. Borová – euch.oběť pro děti a školní mládež – zahájení šk.roku

v 16.00 Velká Losenice – zpovědní místnost – sv.smíření pro školní mládež

v 17.00 Velká Losenice – euch.oběť pro děti a školní mládež – zahájení šk.roku za Marii a Emila Musilovy

v 17.30  Velká Losenice –areál fary –  táborák na zahájení školního roku


Sobota 3. září

v 18.00  Pořežín – kaple  –  za živé a zemřelé obyvatele Pořežína (P.Pavel Seidl)    (výročí posvěcení kaple)

 

Neděle 4. září slavnost Výročí posvěcení kostela

v 10.00   Havlíčkova Borová –   posvícení -za Anežku Brázdovou

11.00 – farní shromáždění modlitba a oficiální zahájení – slovo místopředsedy ekon. rady, projev předsedy spolku Karmel Sázava, slovo členky rady J.Hájkové a koordinátorky synody R.Sobotkové

11.15   program maminek s dětmi,  koncert Vis Angeli

12.00   modlitba Anděl Páně

 

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sir 3,19-21.30-31

žalm 68

Žid 12,18-19.22-24a

Lk 14,1.7-14

Čt

1 Kor 3,18-23

žalm 24

Lk 5,1-11

Po

Jer 1,17-19

žalm 71

Mk 6,17-29

1 Kor 4,1-5

žalm 37

Lk 5,33-39

Út

1 Kor2,10b-16

žalm 145

Lk 4,31-37

So

1 Kor 4,6-15

žalm 145

Lk 6,1-5

St

1 Kor 3,1-9

žalm 33

Lk 4,38-44

Ne

Mdr 9,13-18

žalm 90

Flm 9b-10.12-17

Lk 14,25-33