Výročí Posvěcení kostela (22. neděle v mezidobí)Neděle 3.září slavnost

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová–za rodiče Doležalovy,dva syny, dceru a vnučku Lenku

v 11.00 Velká Losenice za rod Čumplů a Danielů

 

Pondělí 4. září

ve 14.30 Velká Losenice – pohřeb pana Josefa Fialy (*1926)

v 16.00 Velká Losenice – Losík – sv.smíření pro školní mládež

v 17.00 Velká Losenice – euch.oběť pro děti a školní mládež – zahájení šk.roku za Marii a Josefa Šulcovy

v 17.30 Velká Losenice –areál fary – táborák na zahájení školního roku

 

Úterý 5.září

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Svátek Narození Panny MariePátek 8.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Bencovu a Sedlákovu a duše v očistci

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Václava Ondřejkovy a celý rod

 

Sobota 9. září

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

23.týden v mezidobíNeděle 10.září

8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borováza Františka Němce,manželku syna Josefa a celý rod

v 11.00 Velká Losenice za Ludvíka a Annu Lánovy a syna

 


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – pátek – kostel – 14.40-14.55 hod.


Farní knihovna (od 10.9.):

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2017

Evangelizační : Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

Národní : Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní

Farní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu a bližním ve společenství.