22. neděle v mezidobíNeděle 2.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – posvícení – za Marii Miroslava Zvolánkovy, rodiče a celý rod

+ křest Antonín Bronec

v 11.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy, syna, rodiče a sourozence

+ křest Nikolas Neubauer


památka sv.Řehoře Velikého, papeže a učitele církvePondělí 3. září

v 16.00 Velká Losenice – zpovědní místnost – sv.smíření pro školáky

v 17.00 Velká Losenice – dětská – zahájení školního roku + táborák

 

Středa 5.září

ve 14.00 – kaple Sázava – nácvik ministrantů

 

Čtvrtek 6. září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Růženu a Jiřího Stránských a oboje rodiče

 

Pátek 7. září

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Lucinku Lacinovy

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

svátek Narození Panny MarieSobota 8. září

v 17.00 Oudoleň – rodinu Benákovu, Janáčkovu,Horákovu,Dejmalovu 

 

23. neděle v mezidobíNeděle 9 .září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Doležalovy,syny,dceru a vnučku Lenku

v 11.00 Velká Losenice – za mladé zemřelé z naší farnosti 


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30-15.00 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.9. 9.00-9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2018

Evangelizační: mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve

vlastní zemi.

Národní: za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se

poklesky a nedokonalosti

Farní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu