Neděle                       1.září 22.neděle v mezidobí

v 8.00    Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová Slavnost výročí posvěcení kostela

za rodinu Bořilovu

v 11.00   Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

Pondělí                             2. září

v 15.00 Havlíčkova Borová – dětská – zahájení školního roku

v 16.00 Velká Losenice – zpovědní místnost – sv.smíření pro školáky

v 17.00  Velká Losenice –  dětská – zahájení školního roku + táborák

za manžele Niedermertlovy,ob.rodiče, bratry a Fanušku Temlovu

 

Úterý        3. září    památka sv.Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

v 17.00 Pořežín    – výročí posvěcení kaple – za živé a + obyvatele Pořežína

v 19.00 Velká Losenice – za rodiny Mokrovy,Machovu,Veselých a Josefa Dvořáka

 

Pátek                                  6.září

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Václava Ondřejkovy a celý rod

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota                               7. září

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle                       8.září 23.neděle v mezidobí

v 8.00    Velká Losenice  – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodiče Doležalovy,dva syny,dceru a vnučku Lenku 

+ křest Jáchym Černý

v 11.00   Velká Losenice – za Josefa a Růženu Dohnalovy a ten rod

 


 

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – pondělí – kostel  14.40 -14.50 hod.

 

Od neděle 8.9. opět zahájen provoz FARNÍ KNIHOVNY 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  září  2019

Evangelizační : Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu

moří a oceánů

Národní : Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznávání Boha i svého místa

ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání

Farní : Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru

a přibližovalo v lásce k Bohu a lidem