slavnost Výročí Posvěcení kostela Neděle 2.září

Farní shromáždění

9.30 – Havlíčkova Borová – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

10.30 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy,

předání medailí farního svazu

11.00 dechovka „Losenická pětka“ , koncert „Liberi Dei“

12.00 modlitba Anděl Páně

12.05 občerstvení pro účastníky

Požehnání

15.00 kostel sv.Víta – varhanní kocert varhanního virtuosa Martina Kubáta

 

památka sv.Řehoře Velikého, papeže a učitele církvePondělí 3.září

v 16.00 Velká Losenice – dětská – zahájení školního roku + táborák

v 17.00 Pořežín – růženec, eucharistická oběť za obyvatele Pořežína

 

Pátek 7.září

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Miloslava Starého,ob.rodiče, Josefa a Marii Havlíčkovy

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

svátek Narození Panny MarieSobota 8.září

v 17.00 Oudoleň – za Josefa a Josefu Plíhalovy,sourozence z obojí strany

 

Neděle 9.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Němce, manželku, syna a celý rod

v 11.00 Velká Losenice- za rodinu Machovu, Čumplovu a Danielovu

 


 

Farní knihovna: od 9.září opět v provozu

Velká Losenice- 9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 18.00 – 18.45 hod.

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2012

Všeobecný : Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.

Misijní : Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.

Národní : Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu.