22.neděle v mezidobí C Neděle 1.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová Slavnost výročí posvěcení kostela

za Jaroslava a Růženu Nejedlých a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu a Oldřicha Neubauerovy

 

Pondělí 2.září

v 15.00 Velká Losenice – za Marii a Lucinku Lacinovy – dětská eucharistická

oběť na zahájení školního roku po skončení táborák

v 18.00 Pořežín – kaple – eucharistická oběť za živé a zemřelé obyvatele Pořežína


Středa 4.září

v 19.00 Velká Losenice za Tomáše a Marii Chalupovy,2 bratry a rodiče Pátkovy

 

Čtvrtek 5.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Bencovu a Sedlákovu a duše v očistci

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 6.září

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa Roseckého,rodiče,sourozence a jejich rody

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 7.září

v 11.00 Velká Losenice – svatba Petr Pospíchal + Víta Rezlerová

v 17.00 Oudoleň- za živé a + členy rodiny Musilovy a Slámovy

 

23.neděle v mezidobí C Neděle 8.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Němce,manželku,syna Josefa a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Miroslavu Machovou,rodinu Machovu a Čumplovu

 


 

Svátost smíření : Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.15-14.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2013

Všeobecný: Aby lidé naší doby,často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám

Misijní :Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, byli svým svědectvým proroky Kristovy lásky.

Národní: Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali. kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

Místní: Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a

přibližovalo v lásce k Bohu a lidem