Neděle 6. září     Výročí posvěcení kostela

9.30-13.00 Havlíčkova Borová – farní shromáždění

v 9.30 Havlíčkova Borová –  žehnání opravené kapličky sv.Jana Nepomuckého

v 10.00 Havlíčkova Borová-  za syna Ondřeje a Davida,otce Josefa,rod Němců a Prostřední

v 11.00 modlitba a oficiální zahájení – slovo místopředsedy projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s.

v 11.30 – program maminek s dětmi,

ve 12.00 – modlitba Anděl Páně a požehnání  +  Občerstvení

12.05-13.00 – koncert scholy Havl.Borová a Vis angeli


Pondělí     7. září

v 8.00 Velká Losenice –  za Bohuslava a Emílii Paulíčkovy, rodiče a sourozence

 

Úterý     8. září     svátek Narození Panny Marie

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa     9. září

v 17.00     Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rodiče Bauerovy,Pojmanovy a celé rody

 

Čtvrtek     10. září

v 15.00   Havlíčkova Borováeucharistická oběť

v  18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele M. Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek     11. září

v 18.00 Velká Losenice –  za Marii a Lucinku Lacinovy

 

Sobota     12. září

v 11.00 Velká Losenice –  svatba –  Františka Dumková +  Zdeněk Mahel

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 13.září     24. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Doležalovy,dva syny dceru a vnučku Lenku

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolných

 


 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová kostel  čtvrtek  14.30-14.50 hod.

Velká Losenice – zpov. místnost  úterý – 16.00-16.50 hod., pátek – 17.30-17.50 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc září 2020

Evangelizační: Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.

Národní: Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

Farní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu

 

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ez 33,7-9

Žl 95,1-2

Řím 13,8-10

Mt 18,15-20

Čt

1 Kor 8,1b-7.10-13

Žl 139,1-3

Lk 6,27-38

Po

1 Kor 5,1-8

Žl 5,5-6.7.12

Lk 6,6-11

1 Kor 9,16-19.22b-27

Žl 84,3.4.5

Lk 6,39-42

Út

Mich 5,1-4a

Žl 1312

Mt 1,1-16.18-23

So

1 Kor 10,14-22

Žl 116B

Lk 6,43-49

St

1 Kor 7,25-31

Žl 45,11-12

Lk 6,20-26

Ne

Sir 27,33-28,9

Žl 103,1-2

Mt 18,21-35