Neděle 5. září 23. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – slavnost výročí posvěcení kostela – na náměstí – za Václava a Růženu Štefovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Jaromíra Lána, bratra a rodiče

 

Pondělí 6. září

v  8.00 Velká Losenice eucharistická oběť

 

Středa 8. září svátek Narození Panny Marie

v 17.00 Velká Losenice – euch. oběť pro děti a školní mládež, za Josefa Králíčka, rodiče, živé a + toho rodu

 

Čtvrtek 9. září

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

(14.00 – fara – sv. smíření)

v 19.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

(18.00 – sv. smíření)

 

Pátek 10. září

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Lucinku Lacinovy

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 11. září

ve 14.00 Havlíčkova Borová – svatba Kristýna Veselková + Jan Šutka

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 12. září 24. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Doležalovy dva syny, dceru a vnučku Lenku

v 11.00 Velká  Losenice – za rodiny Kubíčkovy, Jirkovy, Halíkovy

 


 

Farní knihovna – Velká Losenice – Losík – otevřena 9.00- 9.30 hod.

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dt 4,1-2.6-8

žalm 15

Jak 1,17-18.21b-22.27

Mk 7,1-8.14-15.21-23

Čt

Kol 3,12-17

Žl 150,1-2.3-4.5-6

Lk 6,27-38

Po

Kol 1,24 – 2,3

Žl 62,6-7.9

Lk 6,6-11

1 Tim 1,1-2.12-14

Žl 16,1-2a+5.7-8.11

Lk 6,39-42

Út

Kol 1,24 – 2,3

Žl 62,6-7.9

Lk 6,6-11

So

1 Tim 1,15-17

Žl 113,1-2.3-4.5a+6-7

Lk 6,43-49

St

Mich 5,1-4a

Žl 13(12), 6ab.6cd

Odp.: Iz 61,10

Mt 1,1-16.18-23

Ne

Iz 50,5-9a

Žl 116,1-2.3-4.5-6.8-9

Jak 2,14-18

Mk 8,27-35