23.neděle v mezidobí -VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KOSTELANeděle 4.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová –na náměstí – za Marii Stránskou, rodiče a sourozence

+ obyvatelé Havlíčkovy Borové

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Machovu, Danielovu a Čumplovu

Úterý 6.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Milfaitovy, rod Milfaitů, Havlíčků a Holcmanů

svátek Narození Panny MarieČtvrtek 8. září

v 15.00 Havl. Borováza matku Marii a dědu Michala a celý rod

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice

Pátek 9.září

v 19.00 Velká Losenice – za Annu Vytlačilovu a Jarmilu Kotrchovou

Sobota 10. září

v 17.00 Oudoleň – za Františka a Annu Rosických, rodiče a sourozence

24.neděle v mezidobíNeděle 11.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jana Brabce, rodiče a prarodiče

+ křest Ema Holasová

v 11.00 Velká Losenice – za Bohuslava Paulíčka,rodiče,sourozence a P. Jana Smejkala

+ křest Štěpán Konfršt


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – 14.00-14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2011

Všeobecný: Za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je

k opravdovým mravním a duchovním hodnotám

Misijní: Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evangelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry

Národní: Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodinách poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni, nebo se na křest připravují.

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu

a bližním ve společenství.

svátek Narození Panny Marie