Neděle 10.září 23.týden v mezidobí

8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová za Františka Němce,manželku syna Josefa a celý rod

v 11.00 Velká Losenice za Ludvíka a Annu Lánovy a syna

 

Pondělí 11. září

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církveStředa 13.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka,rodiče,živé a + toho rodu

 

svátek Povýšení svatého křížeČtvrtek 14. září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za zemřelé rodiče

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)

 

památka Panny Marie BolestnéPátek 15 .září

v 19.00 Velká Losenice-za Jiřího Roseckého,manželku,rodiče a živé a + toho rodu

 

památka sv.Ludmily, mučedniceSobota 16. září

v 15.00 Račín – za živé a zemřelé obyvatele Račína

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

24.týden v mezidobíNeděle 17.září

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Václav Krčála, švagra Václava a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice- za Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolných

 


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – ćtvrtek – 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.


Úřední hodiny:

středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2017

Evangelizační : Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

Národní : Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní

Farní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu a bližním ve společenství.