Neděle 4. září slavnost Výročí posvěcení kostela

v 10.00   Havlíčkova Borová – posvícení – za Anežku Brázdovou

11.00 – farní shromáždění – modlitba a oficiální zahájení – slovo místopředsedy ekon. rady, projev předsedy spolku Karmel Sázava slovo členky rady J.Hájkové a koordinátorky synody R.Sobotkové

11.15 – program maminek s dětmi, koncert

12.00 – modlitba Anděl Páně

 

Pondělí 5. září

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.30 – sv.smíření)

 

Středa 7. září

v 17.00  Sázava – eucharistická oběť s bohoslovci , panem arcibiskupem Mons.Janem Graubnerem a biskupy Mons.Václavem Malým a Mons.Zdenkem Wasserbauerem


Čtvrtek 8.září     svátek Narození Panny Marie

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice

(18.30 – sv.smíření)

 

Pátek 9. září

v 19.00 Velká Losenice – za Jiřinu Roseckou, manžela a syna

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 10. září

v 17.00  Oudoleň  –     eucharistická oběť

 

Neděle 11. září     24. neděle v mezidobí  C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová –za rodiče Doležalovy, dva syna, dceru a vnučku Lenku a Ládíka

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Kubíčkovy, Halíkovy a Jirkovy

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Mdr 9,13-18

žalm 90

Flm 9b-10.12-17

Lk 14,25-33

Čt

Mich 5,1-4a

Žl 13, 6ab.6cd

Mt 1,1-16.18-23

Po

1 Kor 5,1-8

Žl 5,5-6.7.12

Lk 6,6-11

1 Kor 9,16-19.22b-27

Žl 84,3.4.5-6a+8a.12

Lk 6,39-42

Út

1 Kor 6,1-11

Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Lk 6,12-19

So

1 Kor 10,14-22

Žl 116B,12-13.17-18

Lk 6,43-49

St

1 Kor 7,25-31

Žl 45,11-12.14

Lk 6,20-26

Ne

Ex 32,7-11.13-14

Žl 51,3-4.12-13.17+19

1 Tim 1,12-17

Lk 15,1-32