23.neděle v mezidobí C Neděle 8.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Němce,manželku,syna Josefa a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Miroslavu Machovou,rodinu Machovu a Čumplovu

 

Pondělí 9.září

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 11.září

v 16.15 Velká Losenice – sakristie – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka, rodiče, rod Roseckých a Františku Čumplovu

 

Čtvrtek 12.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 13.září

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Viskupovu, Schöberlovu a duše v očistci

 

Sobota 14.září

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Karasovu a Rosických

 

24.neděle v mezidobí C Neděle 15.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Krčála,švagra a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků a Macků a duše v očistci


 

Od neděle 8.9. opět zahájen provoz FARNÍ KNIHOVNY 9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření : Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2013

 

Všeobecný: Aby lidé naší doby,často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám

Misijní : Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, byli svým svědectvým proroky Kristovy lásky.

Národní: Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali. kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

Místní: Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a

přibližovalo v lásce k Bohu a lidem.