svátek Povýšení svatého křížeNeděle 14. září

v 8.00 Velká Losenice za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých + křest Eliška

Sobotková

v 11.00 Velká Losenice – za + členy rodiny Pibilovy,Hejnovy, Zachovy a Josefa Bureše

 

památka sv.Ludmily, mučedniceÚterý 16.září

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 17.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františka Jaroše,rodiče, rod Novotných a Boženu Dvořákovu

 

Čtvrtek 18.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 19.září

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Pátkovu, Augustinovu a Miloslava Mráčka

 

Sobota 20.září památka sv.Ondřeje Kim-Tae-gona, kněze, Pavla Chong-

Hasanga a druhů, mučedníků

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Rosických a Karasovu

 

25.neděle v mezidobí ANeděle 21. září

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Doležalovy, oba syny a dceru

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Josefu Šidlákovy,rodiče a sourozence

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod,

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2014

Všeobecný : Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.

Misijní : Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím

Národní: Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu

a bližním ve společenství.