24. neděle v mezidobíNeděle 16.září

v 10.00 Sázava – eucharistická oběť – žehnání kaple – biskup Mons. Jan Vokál

 

Pondělí 17. září

v 8.00 Velká Losenice – zarodiče Chalupovy, dva bratry a rodiče

 

Středa 19.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Mokrovy,Zichovy a duše v očistci

 

památka sv.Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,Čtvrtek 20. září

Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Havelkovu a Bojanovských

 

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelistyPátek 21. září

v 19.00 Velká Losenice – za zemřelé kolegy učitele

 

Sobota 22. září

v 17.00 Oudoleň – na poděkování za ochranu,pomoc a požehnání Boží o prázdninách a dovolených

 

25. neděle v mezidobíNeděle 23 .září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Jonákovy,syna Jana a Václava Havlíčka

v 11.00 Velká Losenice-za  Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolných


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00-9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2018

Evangelizační: mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve

vlastní zemi.

Národní: za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se

poklesky a nedokonalosti

Farní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu