24. neděle v mezidobíNeděle 13.září

v 8.00 Velká Losenice   –     za farníky  + ADORACE

v 9.30    Havl. Borová   –     za  Františka Němce , manželku,syna Josefa a celý rod.

v 11.00 Velká Losenice –    za Bohuslava  Paulíčka , rodiče a sourozence

 

památka sv.Ludmily, mučedniceStředa 16.září

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – euch.oběť pro děti a školní mládež

za Miloslava a Josefa Starého,oboje rodiče a rod Havlíčků

 

Čtvrtek 17.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za  rodinu Havelkovu a Bojanovských

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 18.září

v 19.00 Velká Losenice –  za  Marii a Lucinku Lacinovy

 

Sobota 19.září

v 17.00  Oudoleň za  rodinu Rosických a Karasovu

 

25. neděle v mezidobíNeděle 20.září

v 8.00 Velká Losenice   –     za farníky

v 9.30 Havl. Borová  – za  rod Jonáků,Havlíčků a Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice –  za  Ludvíka a Annu Lánovy, rodiče a sourozence


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 –14.45

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září  2015

Všeobecný :Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.

Misijní Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčily druhým.

Národní: Aby lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání

Místní: Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a

přibližovalo v lásce  k Bohu a lidem.