Neděle                     15. září                           24. neděle v mezidobí

v 8.00    Velká Losenice  – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Václava a Růženu Štefovy,sourozence a ob.rodiče

v 11.00   Velká Losenice –  za  Marii,Františka a Bohumíra Sedlákovy

a rodinu  Roseckých + křest   Matěj Lán

Pondělí                              16. září         památka sv.Ludmily, mučednice

v 8.00 Velká Losenice – za  Josefa a Libuši Dočekalovy, zetě Jana a rod Dočekalů

a Šerejchů

Středa                                18. září

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za Boženu a Václava Milfajtovy, rodiče a děti

Čtvrtek                              19. září

v 13.30 Velká Losenice – pohřeb pana  Stanislava Lukeše (*1941)

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Bencovu, Novotných a Sedlákovu

Pátek        20. září      památka sv.Ondřeje Kim Tae-gŏna,kněze,

Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

v 19.00 Velká Losenice – za  rod Pátků a Augustinů

Sobota         21. září                       svátek  sv.Matouše, apoštola a evangelisty

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle                       22.září 25. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  – za Josefa a Josefu Šidlákovy, rod Šidláků a Dobrovolných

v 9.30    Havlíčkova Borová – za syna Ondřeje a Davida,otce Josefa a rod Němců a

Prostřední

v 11.00  Sázava – výročí posvěcení kaple  – za rodinu Svobodovu a celý rod


Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.30-18.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  září  2019

Evangelizační : Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu

moří a oceánů

Národní : Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznávání Boha i svého místa

ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání

Farní : Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru

a  přibližovalo v lásce  k Bohu a lide