25.neděle v mezidobí


Neděle 18. září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského,rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice– za Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolnů

 

Pondělí 19.září

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

svátek sv.Matouše, apoštola a evangelisty


Středa 21. září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Havelkovu a Bojanovských

v 15.45 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Josefa Králíčka, rodiče, živé a + tohoto rodu

v 17.45 Velká Losenice – Losík- setkání s rodiči dětí třetí třídy

 

památka sv.Pia z Pietrel ciny, kněze


Pátek 23.září

v 19.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Augustinů, Rakušanů a Miloslava Mráčka

 

Sobota 24. září

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 25. září 26.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Krčála, rodiče a švagra

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu

+ křest Jakub Rosecký


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – středa – kostel 14.00 -14.50 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2016

Všeobecný : Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.

Evangelizační : . Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.

Národní: Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.

Farní : Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a přibližovalo v ásce k Bohu a lidem