25. neděle v mezidobíNeděle 23 .září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Jonákovy,syna Jana a Václava Havlíčka

v 11.00 Velká Losenice-za  Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolných

 

Pondělí 24. září

v 8.00 Velká Losenice – za Bohuslava a Emílii Pavlíčkovy,rodiče a sourozence

 

Středa 26.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Boženu a Václava Milfaitovy a ob. rodiče

 

památka sv.Vincence z Paula, knězeČtvrtek 27.září

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (18.00 – sv.smíření)

 


 

slavnost SV.VÁCLAVA, mučedníka,hlavního patrona českého národaPátek 28.zářív 8.00 Velká Losenice– za Václava Lodína, manželku,syna Václava a ten rod

v 9.30 Havlíčkova Borová – zaVáclava a Růženu Štefovy,sourozence a ob.rodiče

 

svátek sv. Michaela , Gabriela a Rafaela, archandělůSobota 29. září

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Musilovy,Slámovy a živé a zemřelé těchto rodů

 

26. neděle v mezidobíNeděle 30.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- syna Ondřeje,otce Josefa, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Sedlákovy, Hančovy a vnučku Janičku


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – středa – 16.30 -16.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel – pátek – 9.00 – 9.25 hod.

 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle 9.00-9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2018

Evangelizační :mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve

vlastní zemi.

Národní:za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se

poklesky a nedokonalosti

Farní:Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu