Neděle 19. září 25. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Anežku Brázdovou

v 11.00  Sázava – slavnost výročí posvěcení kostela – za Karla Dvořáka a Pavla Závodného

 

Středa 22. září

v 17.00 Velká Losenice – euch. oběť pro děti a školní mládež za Miloslava a Josefa Starého, oboje rodiče a rod Havlíčků

v 17.45 Velká Losenice – Losík- setkání s rodiči  dětí třetí třídy, které se připravují na přijetí svátostí

 

Čtvrtek 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

v  15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť za Věru Andresovou

(14.00 – fara – sv. smíření)


Pátek 24. září

v 19.00 Velká Losenice –  za  rodinu Musilovu, Fiedlerovu, Novotnovu

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 25. září

v 17.00  Oudoleň  – eucharistická oběť

 

Neděle 26. září 26. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Václava Holcmana, rodiče a sourozence

v 11.00  Velká Losenice – za Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy, jejich rodiče a sourozence

 

 


 

 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Mdr 2,12a.17 – 20

žalm 54

Jak 3,16 – 4,3

Mk 9,30 – 37

Čt

Ag 1,1-8

Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Lk 9,7-9

Po

Ezd 1,1-6

Žl 126,1-2ab.

Lk 8,16-18

Ag 1,15b – 2,9

Žl 43,1.2.3.4

Lk 9,18-22

Út

Ef 4,1-7.11-13

Žl 19(18),2-3.4-5

Mt 9,9-13

 

So

Zach 2,5-9.14-15a

Jer 31,10.11-12ab.13

Lk 9,43b-45

St

Ezd 9,5-9

Tob 13,2.3-4a.4bcd.5.8

Lk 9,1-6

 

Ne

Nm 11,25-29

Žl 19,8.10.12-13.14

Jak 5,1-6

Mk 9,38-43.45.47-48