25.neděle v mezidobí Neděle 18.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Františka Němce, manželku a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Josefu Šidlákovy a oboje rodiče

Úterý 20.září

památka sv.Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa Němce, otce, rod Salašů a Roseckých

svátek sv.Matouše, apoštola a evangelistyStředa 21.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodinu Hromádkovu a Koukalovu

Čtvrtek 22. září

v 15.00 Havl. Borováza Marii, Antonii a Leopoldu Nejedlých a rodiče

památka sv.Pia z Pietrelciny, knězePátek 23.září

v 19.00 Velká Losenice – za Boženu a Václava Milfaitovy,dceru,syna a jejich rody

Sobota 24. září

v 17.00 Oudoleň – za Václava a Annu Těšínských, rodiče a sourozence a Boženu Zvolánkovu

26.neděle v mezidobíNeděle 25.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová –za rodiče Klementovy, syny, snachu rodiče Němcovy a syna

v 11.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy, rodiče a sourozence


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – 14.00-14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2011

Všeobecný : Za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je

k opravdovým mravním a duchovním hodnotám

Misijní : Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evangelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry

Národní : Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodinách poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni, nebo se na křest připravují.

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu