25. neděle v mezidobíNeděle 24.září

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za rodiče Janákovy,syna Jana a Václava Havlíčka

v 11.00 Velká Losenice- za rodinu Roseckých,Pelikánovu a Lacinovu

 

Pondělí 25. září

v 8.00 Velká Losenice-za Václava a Boženu Milfaitovy,syna Václava a Libušku

 

památka sv.Vincence z Paula, knězeStředa 27.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Vladimíra Pavlíka,manželku,syna, dceru a Josefa Malého

 

slavnost sv.Václava, mučedníka, hl.patrona českého národaČtvrtek 28. září

v 8.00 Velká Losenice – za Václava a Boženu Lodínovy,syna Václava a ten rod

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava a Růženu Štefovy,sourozence a ob.rodiče

 

Pátek 29 .září

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Němcovy a syna Václava

 

památka sv.Jeronýma, kněze a učitele církveSobota 30. září

v 17.00 Oudoleň – za živé a + členy rodiny Musilovy a Slámovy

 

26. neděle v mezidobíNeděle 1.října

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Josefa a Boženu Lacinovy,manželé Šerých a vnuka Karla

v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Sedlákovy, Hančovy a vnučku Janičku

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.


Úřední hodiny:

středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2017

 

Evangelizační : Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a

nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.

Národní : Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu

něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných

Farní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu

a bližním ve společenství.