25.neděle v mezidobí C Neděle 22.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Doležalovy, syny a dceru

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolných

 

Středa 25.září

v 16.15 Velká Losenice – sakristie – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františka Jaroše a rodiče,rod Novotných a Kulhánků

 

Čtvrtek 26.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

památka sv.Vincence z Paula, knězePátek 27.září

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Pátkovu,Augustinovu a Miloslava Mráčka

 

slavnost SV.VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Sobota 28.září

v 8.00 Velká Losenice – za Václava Lodína, manželku, syna Václava a bratra

v 9.30 Havlíčkova Borová – za bratra Václava, rodiče Zvolánkovy, Judovy a prarodiče z ob.strany

 

26.neděle v mezidobí C Neděle 29.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy

+ křest Julie Jarošová

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

+ křest Lukáš Jan Holcman

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2013

Všeobecný: Aby lidé naší doby,často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám

Misijní : Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, byli svým svědectvým proroky Kristovy lásky.

Národní: Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali. kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

Místní: Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a

přibližovalo v lásce k Bohu a lidem.