Neděle 28. září slavnost sv.Václava, mučedníka,hl.patrona českého národa

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Krčála, švagra Václava a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Václava Lodína, manželku, syna Václava a bratra

+ křest Mikuláš Konfršt


památka sv.Jeronýma, kněze a učitele církveÚterý 30.září

v 19.00 Velká Losenice – na úmysl dárce

 

Středa 1.října památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

v 16.15 Velká Losenice – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za zemřelé spolužáky r. 1944 a Alenu Vaverovou

 

památka svatých andělů strážnýchČtvrtek 2.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Františka Machovce a Marii Fiedlerovou

 

Pátek 3.října

v 19.00 Velká Losenice – za Janičku Burešovou a Václava Pechu

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


památka sv.Františka z AssisiSobota 4.října

v 17.00 Oudoleň – posvícení za F. Plíhala, syna Václava, rodicče a ten celý rod

 

27.neděle v mezidobí ANeděle 5.října

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za syna Ondřeje,otce Josefa,rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků, Machů a duše v očistci

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod,

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2014

Všeobecný : Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.

Misijní : Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.

Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.

Místní: Aby společná modlitba růžence v rodinách posilovala víru a lásku rodin