26. neděle v mezidobíNeděle 1.října

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Josefa a Boženu Lacinovy,manželé Šerých a vnuka Karla

v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Sedlákovy, Hančovy a vnučku Janičku

 

památka sv.Františka z AssisiStředa 4.října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františku a Aloise Roseckých ,rodiče a rod Roseckých a Králíčků

 

Čtvrtek 5. října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)

 

Pátek 6 .října

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu,Luncarovu a Lenku Juhovu

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


památka Panny Marie RůžencovéSobota 7. října

v 17.00 Oudoleň – posvícení za Amálii a Elišku Holasovy, živé a + členy rodiny

 

27. neděle v mezidobíNeděle 8.října

8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borováza syna Ondřeje,otce Josefa, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice- za Miloslava Nedělku a oboje rodiče

 


Modlitba růžence:

Velká Losenice

středa, pátek

– před euch. obětí

pondělí, čtvrtek, sobota

– 18.00 hod.

neděle před euch.obětí

7.20 a 10.20 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. (Obecní úřad)

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle

v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

čtvrtek v 14.20 hod.

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 4.00 -14.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úřední hodiny:

středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc října 2017

 

Evangelizační : Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra

Národní : Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných

Farní: Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii