26. neděle v mezidobíNeděle 30. září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- syna Ondřeje,otce Josefa, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Sedlákovy, Hančovy a vnučku Janičku

 

památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církvePondělí 1. října

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy, rodiče a sourozence

 

Středa 3.října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františku a Aloise Roseckých, jejich zetě a Františku Čumplovou

památka sv.Františka z AssisiČtvrtek 4.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)

 

Pátek 5.října

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu,Luncarovu a Lenku Juhovu

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 6. října

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

27. neděle v mezidobíNeděle 7. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Františka Janáčka,sourozence a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka a syna Františka


Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí středa, pátek – před euch. obětí, úterý,čtvrtek,sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod.

Vepřová

úterý,čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara –čtvrtek – 14.00 – 14.45 hod.

 

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – neděle 9.00-9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2018

 

Evangelizační: aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a

byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.

Národní: za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat

Farní: Aby společná modlitba růžence posilovala společví naší farnosti