Neděle 26. září 26. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Holcmana, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy, jejich rodiče a sourozence

 

Úterý 28.září slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

v 8.00 Velká Losenice – za Boženu a Václava Lodínovy, syna Václava a dceru Miroslavu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Václava Krčálovy a celý rod

 

Středa 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

v 16.00 Velká Losenice Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – euch. oběť pro děti a školní mládež za Josefa Malého, bratra a ob. rodiče živé a zemřelé z ob. strany

 

Čtvrtek 30. září památka sv. Jeronýma,  kněze a učitele církve

v  19.00 Sázava – za Marii Ronovskou a duše v očistci

(18.30 –  sv. smíření)


Pátek 1. října památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovou. Luncarovu a Lenku Juhovu

(18.30 – sv. smíření)

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 2.října památka svatých andělů strážných

v 17.00 Oudoleň – výročí posvěcení kaple – eucharistická oběť

 

Neděle 3. října 27. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za syna Ondřeje a Davida, otce Josefa a rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Sedlákovy, Hančovu a vnučku Janičku

 

 


 

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pátek – před eucharistickou obětí,

sobota v 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hod.

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod.

Vepřová

neděle v 18.00 hod.

Pořežín

pátek v 18.00 hod.

Havl. Borová

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Nm 11,25 – 29

žalm 19

Jak 5,1–6

Mk 9,38-43.45.47 – 48

Čt

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12

Žl 19,8.9.10.11

Lk 10,1-12

Po

Zach 8,1-8

Žl 102

Lk 9,46-50

Bar 1,15-22

Žl 79(78)

Lk 10,13-16

Út

Mdr 6,9-21

1 Kron 29

1 Petr 1,3-6;2,21b-24

Mt 16,24-27

So

Bar 4,5-12.27-29

Žl 69,33-35.36-37

Lk 10,17-24

St

Dan 7,9-10.13-14

Jan 1,47-51

Ne

Gn 2,18-24

Žl 128,1-2.3.4-5.6

Žid 2,9-11

Mk 10,2-16