26. neděle v mezidobíNeděle 27.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského, sourozence a rodiče

v 11.00 Velká Losenice- za Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolných

 

Pondělí 28. září Slavnost svatého VÁCLAVA, mučedníka,

hlavního patrona českého národa

v 8.00 Velká Losenice – za Václava Lodína, manželku a syna

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Krčála,švagra a oboje rodiče

 

památka sv.Jeronýma, kněze a učitele církveStředa 30.září

ve 14.30 Velká Losenice – farní areál – Drakiáda

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Josefa a Libuši Dočekalovy,ten rod a rod Šerejchů

 

Čtvrtek 1.října památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Zárubovou

 

památka svatých andělů strážnýchPátek 2.října

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka a syna

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 3.října

v 17.00 Oudoleň posvícení za rodiče Kubátovy a děti a rodinu Piklovu

 

27. neděle v mezidobíNeděle 4.října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za syna Ondřeje,otce Josefa a rod Němců a Prostředních

v 11.00 Velká Losenice- za rod Ledvinků a Macků a duše v ošistci


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30 –14.45

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pátek – před euch. obětí,

čtvrtek,sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2015

Všeobecný : Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.

Misijní : Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm,kdo na ně ještě čekají

Národní: Za zodpovědné a poctivé křesťany,kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.

Místní: Aby společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti