26.neděle v mezidobíNeděle 26. září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + slib členů pastorační rady

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Václava, Marii a Zuzanu Sedlákovy, vnučku Janičku a Jana Velkova

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Úterý 28. září

v 8.00 Velká Losenice – za Václava a Boženu Lodínovy, syna Václava

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Holcmanovy, děti a celý rod

svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Středa 29 .září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rodiče Milfaitovy, rod Milfaitů,Havlíčků a Holcmanů

památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Pátek 1.října

v 19.00 Velká Losenice-za Boženu a Václava Milfaitovy,syna dceru a jejich rody

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


památka svatých andělů strážných Sobota 2. října

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Musilovy a Slámovy, živé a zemřelé těchto rodů

27.neděle v mezidobíNeděle 3. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Němce, rodiče Němcovy a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Černého, manželku a syna


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík : Ne 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2010

Všeobecný : Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné

ve světle evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem

Misijní : Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu celého lidstva

Národní: Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu

utvářejí, a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační

Místní : Aby modlitba růžence byla nedílnou součástí života našich rodin