27.neděle v mezidobí ANeděle 5.října

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za syna Ondřeje ,otce Josefa, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků, Machů a duše v očistci

 

památka Panny Marie RůžencovéÚterý 7.října

v 19.00 Velká Losenice – za Tomáše a Františku Pátkovy a jejich rod

 

Středa 8.října

v 16.15 Velká Losenice – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiny Černých

 

Čtvrtek 9.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 10.října

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu, Luncarovu a Lenku Juhovu

 

28.neděle v mezidobí ANeděle 12.října

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Janáčkovy

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů, Pojmanů, Jiřího a Alenku

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod,

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Modlitba růžence:

Velká Losenice

úterý, středa, pátek – před euch. obětí,

pondělí, čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2014

Všeobecný: Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.

Misijní: Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.

Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.

Místní: Aby společná modlitba růžence v rodinách posilovala víru a lásku rodin