27.neděle v mezidobíNeděle 2. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky    + ADORACE

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Františka Janáčka, sourozence a rodiče z ob. strany

v 11.00 Velká  Losenice –  za Františka Hřebíčka a syna

 

Pondělí 3. října

v 8.00  Velká Losenice – za  Jana a Marii Hladíkovy,ob.rodiče a strýce Emila

 

Středa 5. října

v 17.00   Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Františku a Aloise Roseckých a ten celý rod

 

Čtvrtek 6.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Josefa Hrůšu

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice  (18.00 – sv.smíření)


památka Panny Marie RůžencovéPátek 7.října

v 19.00   Velká Loseniceza rodinu Bořilovu,Luncarovu a Lenku Juhovu

v 19.45  Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 8. října

v 17.00  Oudoleň –  eucharistická oběť

 

28.neděle v mezidobíNeděle 9. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havl. Borová – za syna Ondřeje,otce Josefa, rod Němců a Prostředních

v 11.00 Velká  Losenice –  za rod Ledvinků a Macků a duše v očistci


 

Modlitba růžence:

Velká Losenice

pondělí,středa,pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek,sobota – 17.00 hod.

neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30 –14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc říjen  2016

Všeobecný: Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Evangelizační : Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Národní: Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Farní: Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii.