27. neděle v mezidobíNeděle 4.října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za syna Ondřeje,otce Josefa a rod Němců a Prostředních

v 11.00 Velká Losenice- za rod Ledvinků a Macků a duše v očistci

 

Pondělí 5. října

v 19.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé členy rodiny Bernarda Němce

 

památka Panny Marie RůžencovéStředa 7. října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Jana a Marii Hladíkovy,ob.rodiče a strýce Emila

 

Čtvrtek 8.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Zárubovou

 

Pátek 9.října

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu,Luncarovu a Lenku Juhovu

 

Sobota 10.října

v 17.00 Oudoleň- za Evu Kodrasovu

 

28. neděle v mezidobíNeděle 11.října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Janáčkovy

v 11.00 Velká Losenice- za rodinu Roseckých a Pelikánovu a Lacinovu


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30 –14.45

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2015

 

Všeobecný : Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.

Misijní : Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm,kdo na ně ještě čekají

Národní: Za zodpovědné a poctivé křesťany,kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.

Místní: Aby společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí,středa,pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek,sobota – 17.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí