Neděle                       6.října 27. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30    Havlíčkova Borová – za  manžela a rodiče Kolouchovy, Havlíčkovy,

Říčanovy a Medovy

v 11.00  Velká Losenice – za  Františka Hřebíčka a syna Františka

 

Pondělí                             7. října        památka Panny Marie Růžencové

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Středa                                9.října

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana Macha, rodinu Milfajtovu,Havlíčkovu a Holcmanovu

 

Čtvrtek                              10. října

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Anežku Brázdovou

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00  – sv.smíření)

Pátek                                11.října

v 19.00 Velká Losenice – za  Miloslava Nedělku,bratra a oboje rodiče

Sobota                              12. října

v 17.00 Oudoleň – za manželé Zvolánkovy a Křivských

Neděle                      13.října 28. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  – za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová – za  Marii a Josefa Konfrštovy a oboje rodiče

v 11.00 Sázava – rodinu Sáblíkovu, Jindrovu Brabcovu a Krčilovu


Farní knihovna :

Velká Losenice –  neděle  9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – před euch. obětí,

úterý,čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle (6.10 ). ve 13.00 hod.

neděle (13.10.) –  před euch.obětí

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  říjen  2019

Evangelizační : aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu

misií.

Národní : Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí

světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Farní : Aby společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti.