27.neděle v mezidobíNeděle 3. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Němce, rodiče Němcovy a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Černého, manželku a syna

Úterý 5. října

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Marii Hladíkovy, strýce Emila a oboje rodiče

(výklad katolické etiky)


Středa 6 .října

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

– za zemřelé spolužáky r. 1944 Josefa Kolucha,Františka Uttendorfského, Marii Stránskou,Václava Nedělku, Jiřího Havlíčka a Josefa Pátka

památka Panny Marie Růžencové Čtvrtek 7.října

v 14.30 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Romana Bruknera (*1949)

v 16.00 Velká Losenice – Losík – přednáška o relikviáři sv.Maura

v 19.00 Malá Losenice- za živé a + obyvatele M.Losenice

(18.00 – sv.smíření)


Pátek 8.října

v 19.00 Velká Losenice – Emílii Bořilovou, oboje rodiče a rod Luncarů

Sobota 9. října

v 14.00 Velká Losenice – farní areál – dětské odpoledne

v 17.00 Oudoleň – za živé i zemřelé členy rodiny Holasovy, Málkovy

28.neděle v mezidobíNeděle 10. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Krčála, švagra a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Františka Nedělkovy a oboje rodiče

+ křest Kristýna Pibilová


Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : Ne 9.00 – 11.00

Modlitba Růžence

Velká Losenice

úterý, středa, pátek – před euch. obětí

pondělí, čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 18.30 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. (Obecní úřad)

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

čtvrtek v 14.20 hod., neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2010

Všeobecný : Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné

ve světle evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem

Misijní : Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu celého lidstva

Národní: Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu

utvářejí, a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační

Místní : Aby modlitba růžence byla nedílnou součástí života našich rodin